BESTUUR EN COMMISSIES

BESTUUR
Voorzitter: Corry Peters 06 16 78 69 32 voorzitter@karrodeux.nl
Secretaris: Fémy Cornel 06 16 78 69 32 secretaris@karrodeux.nl
Penningmeester: Gert-Jan van Noort 06 44 08 81 65 penningmeester@karrodeux.nl
Bestuurslid: Gerard Brinkman 06 21 82 21 38 bestuurslid@karrodeux.nl
Bestuurslid: Hans Kaal 0570 608453 hanskaal@karrodeux.nl
Aspirant Bestuurslid Carla Brand 06 24 15 19 69 carlabrand@karrodeux.nl
COÖRDINATOREN:
Barcommissie: Gert Wilmsen 06 53 79 23 23 barcommissie@karrodeux.nl
Evenementen commissie: Gerard Brinkman 06 21 82 21 38 evenementen@karrodeux.nl
Wedstrijd commissie: Gilles Lescure 06 10 34 37 85 wedstrijdcommissie@karrodeux.nl
PR- Communicatie en Sponsoring commissie André de Kort (0570) 629 310 pr-communicatie@karrodeux.nl
Accommodatie commissie: Frans Mijnen (0570) 833 000 accommodatiecommissie1@karrodeux.nl
Jan de Haan 06 53 57 31 03 accommodatiecommissie2@karrodeux.nl
Bacchuscommissie: Annelies Lescure 06 16 78 69 32 bacchuscommissie@karrodeux.nl
Technische zaken Theo Tiggelhoven 06 51 21 05 93 technischezaken@karrodeux.nl
CONTACTPERSONEN -
Vertrouwenscontactpersoon Theo Tiggelhoven 06 51 21 05 93 vertrouwenspersoon1@karrodeux.nl
Vertrouwenscontactpersoon José v.Riemsdijk- v Blokland 06 11 91 13 81 vertrouwenspesroon2@karrodeux.nl
Inzameling oud ijzer/papier: Gerard van den Brink 06 45 89 89 47
Clubkleding Gerrie van den Berg (0570) 635427 clubkleding@karrodeux.nl
CLUBBLAD KARRODEUTJE
Redactie clubblad: Leden van Karro-Deux
Eindredactie Fémy Cornel (0570) 671009 eindredactie@karrodeux.nl
Opmaak: Sandor Weijn 06 15 24 39 12 opmaak@karrodeux.nl
Website Ron van den Hengel 06 39 67 08 72 webmaster@karrodeux.nl
LEDENADMINISTRATIE
Fenny Jaspers-Haagen 06 14 00 46 78 ledenadministratie@karrodeux.nl
Adres Ledenadminstratie: DBC Karro-Deux
p/a Nieuwe Markt 7 7411 PA Deventer

Bij aanvang van het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar wordt een gedeelte van de jaarbijdrage berekend.

De contributie wordt in 2 delen geïncasseerd. (in januari helft contributie+licentie, en in juli de andere helft contributie).

Als u DCB Karro-Deux een warm hart toedraagt, dan kunt u vanaf €. 5,00 per kwartaal donateur zijn!

Opzeggen lidmaatschap: per kalenderjaar, voor 1 december schriftelijk bij de ledenadministratie.

Bankrekening: IBAN: NL33ABNA 051 23 25 545 t.n.c. DBC Karro-Deux.