Privacy- en Cookiebeleid DBC Karro-deux

 

PDF
Algemene voorwaarden www. karrodeux.nl
PDF [255.8 KB]
Download (5 downloads)
PDF
Privacy en Cookie beleid
PDF [242.6 KB]
Download (4 downloads)

Introductie
DBC Karro-deux stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop. In dit privacy beleid hebben wij uiteengezet hoe wij jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens waarborgen. Dit privacy beleid heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van de leden van DBC Karro-deux en onze website www.karrodeux.nl.
 
Alle gegevens die je verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld en altijd conform de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij verwerken jouw gegevens enkel voor het doel waarvoor wij je gegevens hebben verkregen. Dat doel kan zijn om je te informeren over DBC Karro-deux


Verantwoordelijke
DBC Karro-deux is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy beleid. Onze bedrijfsgegevens zijn:
 
DBC Karro-Deux  Locatie: Sportpark Borgele 0570 866325 secretaris@karrodeux.nl  Postadres: Duimpoort 11  7411KB Deventer
 
Melding
Wij hebben de verwerking van de persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze melding bevat informatie over de doeleinden, de persoonsgegevens en de instanties aan wie persoonsgegevens worden verstrekt. 

Wijzigingen
Wij kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld wanneer wij nieuwe diensten gaan aanbieden. De meest recente versie van dit privacy beleid staat op www.karrodeux.nl (Website) onder het kopje privacy beleid.
 
Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018. 

Ontvangers
Bepaalde gegevens die je aan ons verstrekt kunnen worden gedeeld met door ons ingeschakelde derden zoals drukkerijen, e-mail en postverwerkers. Wanneer wij gegevens met derden delen zorgen wij ervoor dat die derden alle adequate technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de bescherming van je persoonsgegevens te waarborgen.
 
Jonger dan 16?
Wanneer je nog geen 16 bent, dan mag je ons alleen persoonsgegevens verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die dit privacy beleid hebben gelezen.
 
Beveiliging en bewaartermijn
De persoonsgegevens die wij via de Website; www.karrodeux.nl en DBC Karro-deux  verzamelen zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. DBC Karro-deux bewaart de persoonsgegevens zo lang lid bent  hebt of zo lang als de wet dat voorschrijft. Bij de beveiliging en de opslag van je persoonsgegevens zal DBC Karro-deux altijd voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
 
DBC Karro-deux en www.karrodeux.nl
Door je te registreren bij DBC Karro-deux en  www.karrodeux.nl toestemming om jouw persoonsgegevens – waaronder je naam, postcode, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer – op te slaan in een beveiligde database en je op de hoogte te houden van alle DBC Karro-deux activiteiten. Door deel te nemen aan DBC Karro-deux en www.karrodeux.nl bouwt DBC Karro-deux een profiel van je op.
Via www.karrodeux.nl kunnen wij ook bijhouden welke pagina's je hebt bezocht, en waar jouw interesse het meest ligt.. Aan de hand van jouw interesse  wordt jouw profiel opgebouwd.  Dit doen we ook om de dienstverlening van www.karrodeux.nl te kunnen bijsturen en te verbeteren.
Indien je niet langer wenst deel te nemen aan DBC Karro-deux en www.karrodeux.nl kun je dit aangeven bij de ledenadministratie .
 
DBC Karro-deux  Nieuwsbrief 
Door je in te schrijven op onze DBC Karro-deux Nieuwsbrief geef je DBC karro-deux toestemming om jouw gegevens op te slaan zodat wij je altijd op de hoogte kunnen houden over onze activiteiten en aanbiedingen. 
Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kun je je in de eerst volgende nieuwsbrief die je ontvangt afmelden of via je instellingen op de Website.
 
DBC Karro-deux Gastenservice
Wanneer je een vraag of opmerking verstuurt via de gastenservice op de Website www.karrodeux.nl verwerken wij de door jouw opgegeven persoonsgegevens waaronder je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en de beschrijving van je vraag of opmerking. Wij verwerken deze gegevens enkel ter afhandeling van jouw vraag of opmerking en om met je in contact te komen om je vraag of opmerking af te handelen. Met jouw toestemming kunnen we de door jou opgegeven persoonsgegevens ook gebruiken om je een verzoek tot deelname aan een enquête toe te sturen.
 
Website www.karrodeux.nl
Bij elk bezoek aan de Website herkent onze webserver automatisch het IP-adres. Bij een bezoek aan de Website bewaren wij daarnaast:
- jouw e-mailadres als je vragen/opmerkingen plaatst op de Website;
- jouw e-mailadres als je dit aan ons communiceert;
- de domeinnaam van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar de Website te gaan;
- alle informatie met betrekking tot de pagina's die je op de Website geraadpleegd hebt. 

Deze informatie gebruiken wij uitsluitend om:
- de inhoud van de Website te verbeteren en beter af te stellen op de wensen van onze bezoekers;
- het aantal bezoeken op de Website te kunnen vaststellen. 

Cookies
Wij maken gebruik van cookies op de Website. Een cookie is een klein tekstbestand dat opgeslagen wordt op je computer. Deze bevat informatie over je bezoek aan een website. Zowel DBC Karro-deux als andere partijen kunnen cookies plaatsen.

 
Waarvoor gebruikt DBC Karro-deux cookies?
DBC Karro-deux gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de performance van de Website te verbeteren. Hierdoor ontvang je bijvoorbeeld niet herhaaldelijk dezelfde informatie, je hoeft bepaalde informatie niet dubbel in te voeren. Cookies maken het surfen op de Website dus een stuk makkelijker. Daarnaast gebruiken wij cookies voor Google analytics om de Website constant te kunnen verbeteren, die cookies bevatten informatie die niet herleid kunnen worden tot een individu of PC.

De meeste browsers kunnen op een dusdanige wijze worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat je wordt geïnformeerd zodra je een cookie ontvangt. Voor het niet toestaan van cookies, verwijzen wij je naar 'Help' in de toolbar van je webbrowser. Door het niet accepteren van cookies, kan het gebruik van de Website en onze diensten worden beperkt.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op de Website. Als wij gegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn, dan moeten deze derden in het kader van de contractbepalingen de volgende veiligheidsmaatregelen treffen: een veilige verbinding waarborgen waarover gegevens worden uitgewisseld.
 
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Als je inzage wilt krijgen in de persoonsgegevens die wij over je verzameld hebben kun je op ieder moment contact met ons opnemen en eveneens een verzoek doen om deze gegevens te corrigeren of te verwijderen door een email te sturen naar info@karrodeux.nl