Deventer Boules Club Karro-Deux

Welkom bij De officiële website van:

  Deventer Boules Club Karro-Deux 

 

Nieuw in 2021

Uiteraard scoren jullie als sportverenigingen sponsorbedragen via het clubcollectief. Daarnaast hebben we dit jaar ook gekeken naar waardevolle toevoegingen voor jullie leden. Zo ontvangen leden die gebruik maken van het clubcollectief in 2021:

 

  • 7% korting op alle aanvullende en tandartsverzekeringen
  • Kans op 1 jaar gratis lidmaatschap bij de vereniging
  • NIEUW: 5 gratis extra fysiobehandelingen bij de aanvullende verzekeringen Extra en Plus
  • NIEUW: 25% korting op alle artikelen via sportdirect.com

 

Alle leden die nu al gebruik maken van het clubcollectief en daarbij de Extra of Plus hebben, krijgen automatisch de 5 gratis extra fysiobehandelingen. Daar hoeven ze niks voor te doen! Uiteraard nemen we deze extra voordelen mee in de communicatie voor de leden. Begin 2021 ontvangen jullie ook de aangepaste overeenkomst van het collectief waarin de 5 gratis extra fysiobehandelingen beschreven staat.Dankwoord aan de vrijwilligers


Dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers en de leden van de terrein- en de klussencommissie, die dag in en
dag uit bezig zijn geweest met het aanpakken, opbouwen, repareren en verbeteren van alles wat onze club
nodig heeft en het opofferen van veel vrije tijd, zijn wij voorzien van prachtige speelbare velden. Er is heel veel
werk verricht: Chapeau!!
Het feit is dat alle vier buitenvelden er nu picco bello uitzien. Het onkruid is verwijderd, de bladen zijn opgeruimd,
het grind geharkt, alle oude en afgebroken buitenlijnen zijn vernieuwd en er is een nieuwe verdeling van de
velden die wegens corona richtlijnen nodig zijn om te kunnen blijven spelen. Het vormt nu een geheel waar we
allemaal trots op kunnen zijn.
Het extra werk die de covid- 19 veroorzaakt om richtlijnen te respecteren en om het samenspelen opnieuw
mogelijk te maken is door dezelfde mensen gedaan. Ik vind dit geweldig nog een keer Chapeau.
Tegelijkertijd is de klussencommissie ook binnen in de hal bezig. De kier die langs de wanden is ontstaan wordt
gedicht en langs de kant worden banken gemaakt.
In de hal hangen ook de nieuwe scoreborden die gemaakt zijn door Gert van den Burg in nauwe samenwerking
met ondergetekende. Het is nu makkelijker om op afstand de score van een wedstrijd te volgen.
Nogmaals Chapeau voor de inspanning van onze terrein- en klussen commissie, met grote dank aan alle
vrijwilligers die de mouwen hebben opgerold om te helpen.
Samen maken we van onze club een mooie locatie waar iedereen met plezier en trots aan het boulen is.
Gilles van de wedstrijdcommissie.

Beste Boulers,
De website van het district Oost is gewijzigd,

NIEUW: WAAR STAAT WAT?
De inhoud van de district website is vanaf heden te vinden op andere plaatsen. 
De sport gerelateerde zaken zoals de districtscompetitie en de toernooikalender vindt u vanaf heden op de nlpetanque website.


Beste leden,

Op 13 oktober hoorden wij in de persconferentie weer een nieuwe aanscherping van de coronamaatregelen door het kabinet.

Wederom was niet alles duidelijk en een aantal zaken zijn voor meerdere uitleg vatbaar.

Vanmorgen stond de volgende reactie op de site van de NJBB. (zie link hieronder).

https://njbb.nl/category/algemeen/coronavirus/

 

Beleid DBC Karro-Deux

Vertaald naar onze situatie leidt ook dit tot twijfel.

Je mag met max 4 personen in teamverband spelen. Zou dus kunnen?

Een doublet bestaat uit 4 personen, maar er wordt 2 tegen 2 gespeeld. Naar analogie van tennis (zie voorbeeld persconferentie) dus niet toegestaan? Ook al hebben wij heel veel ruimte en kunnen wij ons prima aan de 1½ meter houden.

Amateurwedstrijden zijn niet toegestaan.

De najaar competitie is een competitie en als zodanig dus niet meer toegestaan voor amateurs. Maar het betreft een intern toernooi….

 

Er is door de NJBB nog geen duidelijkheid uitgesproken over trainingen en interne toernooien. Uiterlijk vrijdag 16 oktober komen zij met een reactie wat een en ander betekent voor onze sport.

 

In het bovenstaande proeft u de onduidelijkheid en de mogelijkheid om zaken verschillend uit te leggen. Eveneens worden wij in de media voortdurend geconfronteerd met vele meningen over wat wel en niet helpt. En ook onze leden doen daar natuurlijk graag aan mee.

 

Om alle twijfel weg te nemen lijkt het ons als bestuur daarom wijs de reactie van de NJBB af te wachten en niet op voorhand te bedenken of iets wel of niet kan.

Tot op heden hebben wij altijd omwille van de gezondheid van onze leden de richtlijnen van de overheid, NOC/NSF en vanzelfsprekend van de NJBB strak gehanteerd. Dat is tot op heden uitstekend gelukt.

 

Besluit

Dat betekent voor ons dat wij in ieder geval deze week (t/m 18 oktober) alle trainingen en speelmomenten vanaf woensdagavond 22.00 uur annuleren.

Daarmee wordt dus de laatste dag van de najaarscompetitie van aanstaande donderdag opgeschort en/of komt mogelijk te vervallen.

Zodra de NJBB de consequenties van de nieuwe maatregelen voor onze sport bekend maakt laten wij u middels de mail weten wat voor ons de definitieve gevolgen zijn.

 

Beste leden, hopelijk hebben jullie begrip voor dit voorlopige besluit.

 

Namens het bestuur

 

Kees,

Coronacoördinator
Beste Leden, 

Op de website van de NJBB  hebben we een nieuwsbericht geplaatst met betrekking tot de gevolgen van het coronavirus voor de NPC maar ook voor de NK’s en ledenraadplegingen. Voor verdere informatie verwijzen we door naar onze website. Via onderstaande link is het nieuwsbericht te bereiken.

https://nlpetanque.nl/gevolgen-sportaanbod-met-betrekking-tot-coronavirus/

Met vriendelijke groet,

NJBB

     Het Karrodeutje lezen?

De nieuwe uitgave van oktober 2020 staat weer in het  ledengedeelte.


Via onderstaande "Link"kan je je inschrijven voor toernooien met deelnemers van buiten Karro-Deux

Inschrijven voor een Karro-Deux Toernooi: (Klik op het logo van Karro-Deux


Doe jij al mee met onze 'win je aankoopbedrag terug' actie (€ 250 voor jou) en de extra bonus van € 1000,- voor Deventer Boule Club Karro-Deux?

Bekijk hier de voorwaarden voor deelnameNaar FACEBOOK, Klik op de F


Oproep

Inleveren copy
Steeds weer kijkt Fémy – zoals bekend eindredactie van het Karrodeutje - reikhalzend uit naar copy die door de
leden wordt toegezonden. En iedere keer is zij weer lichtelijk teleurgesteld omdat dat gewoonweg niet gebeurt.
Hoe leuk kan het zijn om als Karro-Deux lid een klein stukje te schrijven over jouw boules ervaringen bij KarroDeux of elders, over leuke, memorabele momenten, over jouw vakantie, kleinkinderen, jouw lekkerste menu etc.
etc. Bedenk het maar. Zonder deze copy wordt het Karrodeutje wel steeds dunner, lieve mensen!

 MEDEDELING

INLOOPMIDDAG 

Elke maandag middag vanaf 13.30.

Kosten: €.1,00 

Speeldagen bij DBC Karro-Deux

Dins-en donderdag vanaf 19.30

en op zaterdag ook vanaf 13.30

Woensdagavond training: 19.30